Най-голямото богатство

Тест

Прочетете приказката на стр. 34 в Читанката и отговорете на въпросите.