decata.info

 
 
  Latest news: Събития
                             Кръстословици                                    
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Взаимодействие между телата (обобщение)

Взаимодействие между телата (обобщение)

This crossword was created by Дорина Братанова with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
 
2     
       
 
 
  34
     
5    6       
               
  7       
           
  8         
             
9             
               
     
     
10        11     
                 
 
 

Водоравно

 1. Трептенето на въздуха възприемаме като...
 2. Силните звуци и силният шум увреждат...
 3. Причината, която предизвиква промяна в състоянието на едно тяло под въздействието на друго тяло, се нарича...
 4. Мислената ос, около която се върти Земята, е с постоянен...
 5. Земята обикаля около слънцето за една ...
 6. Земята прави едно пълно завъртане около оста си за едно...

Отвесно

 1. Небесни тела, които излъчват светлина, се наричат...
 2. Студени небесни тела, които светят с отразена светлина, се наричат...
 3. Неприятните и неясни звуци са...
 4. За да може да се отчита времето, денонощието е разделено на ...
 5. Сезоните се дължат на наклона на земната...


This crossword puzzle was created by Дорина Братанова with EclipseCrossword. Try it today—it's free!
 
© decata.info, last changed on 22-02-2007