decata.info

 
 
  Latest news: Събития
                             Кръстословици                                    
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
България през Средните векове

България през Средните векове

This crossword was created by Дорина Братанова with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
 
2 
   
   
   
3              4   
                     
     
     
5             
               
     
     
6               
                 
  7       
           
 
 
8           
             

Водоравно

  1. Западни рицари, които от ХІ до ХІV в. организирали военни походи за завладяване на Йерусалим.
  2. Благодарствена църковна служба с молитва за здраве.
  3. Хората в държавата, подчинени на върховната власт на владетеля.
  4. Свещената книга на мюсюлманите се нарича...
  5. Войници, събирани насилствено като момчета от немюсюлманите.

Отвесно

  1. Правата на поданиците в Османската империя се определяли от тяхната...
  2. Християни, признаващи върховенството на римския папа.
  3. Молитвен дом на евреите.


This crossword puzzle was created by Дорина Братанова with EclipseCrossword. Try it today—it's free!
 
© decata.info, last changed on 22-02-2007