decata.info

 
 
  Latest news: Събития
                             Кръстословици                                    
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Наследството на древните цивилизации

Наследството на древните цивилизации

This crossword was created by Дорина Братанова with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
 
2           
             
 
 
3 
   
4           
             
   
   
 
 
  5
   
6                       
                         
   
   
   
   
 
 
7                   
                     
 
 

Водоравно

  1. Големи по територия държави, които включват човешки общности с различен език, религия и култура.
  2. Название, което римляните дали на новите племена, които не говорели гръцки и латински език.
  3. Времето в европейската история от V до края на ХV век.
  4. Общо название на живота на човешките общества във времето: трудова дейност, вярвания, изкуства, знания за света, всекидневие и празници.

Отвесно

  1. Свещената книга на християните.
  2. Съчетание от различни неща: от звуци или цветове, от природни дадености, от човешки общности.
  3. Вяра, дълбоко убеждение, че Бог съществува.


This crossword puzzle was created by Дорина Братанова with EclipseCrossword. Try it today—it's free!
 
© decata.info, last changed on 22-02-2007