Телата в природата и около нас

    

Свържи думите в изречения.