Тема: Моите празници - Коледа

Цел: Децата да се запознаят със зимните празници и да усетят в тях идеята за доброта и милосърдие. Да се развият умения за работа в групата, за другарство и взаимопомощ.

Материали: картинки/елха, стопанин на дома, стопанка, деца, подаръци и др./

Дейност:

Всяко дете получава картинка. Водещият разказва коледна история. Когато спомене картинката на някое от децата, то трябва да я вдигне - така разказът “оживява”.

“Жива картина” - всяко дете заема своето място в картината според картинката, която държи.

Да изработим общ постер - “Весела Коледа!”.

Всеки поставя своята картинка върху картон. Резултатът се обсъжда. Прави се извод, че така общата картина не е добре подредена, нещата не са на мястото си, по-добре първо да се обмисли как трябва да изглежда общият постер и тогава да се залепва. Обмисля се апликирането на фона/преспи, горичка, сняг и др./ Общият постер се окачва в къта за изложби.

 

Тема: Моите празници - Коледна елха

Цел: Умение да работят заедно при изработване на украсата за коледна елха. Наблюдение върху еднаквост и различие.

Материали: картон, картинки с 4 вида коледни играчки за оцветяване, памук, брашно, захар, вода, флумастери

Дейност:

Разговор за коледните празници.

·        Защо хората правят подаръци?

·        Кой подарява?

·        Как се чувства човек, когато подарява?

·        Ако можеш да си избереш само един подарък, какъв ще е той?

·        Ако можеш да подариш само едно нещо само на един човек, какво ще е то?

Всяко дете получава рисунка на коледна играчка. Групират се според вида на играчките. След оцветяването се обсъжда резултата - всяка играчка изглежда различно, защото всеки е украсил както на него му харесва, по свой начин.

Оцветените играчки се залепват върху елха от картон. Украсата се довършва с гирлянди от памук, които се оформят и залепват с лепило, което децата приготвят от брашно, захар и вода.

Занятието завършва с невербален подарък към съседа вдясно, а останалите от групата трябва да познаят какъв е подаръка.

Децата работят в приятна творческа атмосфера, настроението е коледно и всички са доволни от резултата. Украсената елхичка се окачва в къта за изложби.