Тема: Как помагам вкъщи

Цел: Да осъзнаят, че самостоятелните дейности означават поемане на отговорност.

Материали: пъзел, картинки за оцветяване, лист за играта “Бинго!”

Дейност:

Децата споделят как помагат вкъщи/изказват се на микрофон/.

“Бинго!” - Децата получават лист с различни дейности, които могат да се извършват у дома. Заграждат това, което те самите правят, за да помогнат на родителите си. Печелят тези, които първи открият съвпадения и извикат “Бинго!”.

Пред децата има листи с рисунка - разхвърляна стая. Обсъжда се кой ли живее в тази стая - дете или възрастен, какъв е този човек според тях, как стаята може да стане по-подредена и приятна за живеене.

Картинката се оцветява. Децата дорисуват шкафче за разхвърляните дрехи.

Водещият мотивира децата за следващата дейност, като им представя ситуацията - децата от детската градина са си направили парти, но след това оставили кухнята непочистена. Предлага им да сглобят пъзел, да го залепят върху листа и да отбележат това, което трябва да се почисти. Резултатът се обсъжда.