Тема: Моите страхове

Цел: Децата да се учат да говорят по важни за тях теми, да споделят на глас страховете си, да осъзнаят, че и други изпитват същото, да потърсят начини за преодоляване на страховете си от въображаеми и реални същества и предмети.

Материали: картон за изработване на общ постер, листи, флумастери

Дейност:

Децата са подредени в кръг. Всеки да каже едно нещо, от което се страхува най-много.

В занятието участват ученици от ІV клас, които прочитат на децата свои съчинения по темата. След прочитането на всяко съчинение се обсъжда от какво се страхува героят и как е успял да се справи със страховете си./Историите да са подбрани така, че да се открояват тези два компонента./

На постер е нарисувано намръщено слънце с надпис: “Моите страхове”, коментира се кои цветове са подходящи за рисуване на лъчите му. Срещу всеки лъч се записват нещата, от които децата се страхуват, предлагат се начини за преодоляване на страха от този предмет или явление/например да изгасим телевизора и да не гледаме страшни филми, да извикаме полиция, да запалим лампата и др./

·        Има ли хора, които от нищо не се страхуват?

·        Какво ще се случи с човек, който не се страхува от крадци например и никога не заключва вратите вкъщи?

Децата да достигнат до извода, че всеки човек се страхува от нещо, но важно е да знае как да се предпази от лоши хора и как да преодолее страховете си.

“Нарисувай страховете си” - на децата се предлага да нарисуват това, от което се страхуват. След това да добавят в рисунката едно нещо, което да направи рисунката смешна. Разглеждат се рисунките и се обсъждат комичните ефекти.