Разпечатайте картинката и оцветете

А - жълто
а - червено
ъ - кафяво

п Азбука