Вижте буквите, които вече сме изучили.

Зад всяка буква се крият картинки, ребуси,лабиринти...

Учете азбуката и се забавлявайте заедно с нас!

   

Гласни
звукове

Сонорни
съгласни

Звучни
съгласни

 

Беззвучни
съгласни

 

 

 

 

п Начало