Думи за четене и диктовка:

дом дар дава дива ден даде дойде двойно дама дума дим две двама драма подиум Димо Диди Диана Дани Даниел Димана Дафина

  Зъл магьосник е омагьосал дърветата в гората и ги нарекъл с разни имена. Детето ще се измъкне от гората, ако докосва само дървета с имена, в които буквата "д" е между две гласни. Разпечатайте картинката и оцветете.

Даниела плува в Дунав.

Димо плува във вода.

п Азбука