В бяло море
зелени лодки плуват.

Що е то?

Да е лед - не е лед,
да е мед - не е мед,
а се топи като лед
и е сладко като мед.

Що е то?

Лете се облича,
зиме се съблича.

Що е то?

Отвън - зелено,
отвътре - червено.

Що е то?

Две птички волнокрили
под стрехички са се скрили.

Що е то?

Само в хубав слънчев ден
този влак върви след мен.
Гдето тръгна, там отива.
Аз съм му локомотива.

Що е то?

По един и същи път
две сестрички все вървят.
но едната вечно сварва
другата да изпреварва.

Що е то?

Аз съм дребно,
аз съм ситно,
но съм много
любопитно.
Под земята щом се скрия
и навън протягам шия.

Що е то?

Бобче до бобче
в тясно гардеробче.

Що е то?

Знам едно юначе
с алено байраче.
Сутрин рано като пее,
то байрачето си вее.

Що е то?

Когато го реже готвачът,
очите ми плачат.

Що е то?

Имам си конче без грива -
зиме работи,
лете почива.

Що е то?