За изготвянето и разучаването на тези упражнения благодарим на майката на Найден - Добринка Хаджиева, рехабилитатор.

п Начало