Шарена тояга през полето бяга. Що е то? (змията)

Прочетете гатанката. Верния отговор ще видите, ако задържите мишката върху синьото поле.

Думи за четене и диктовка:

ято ям ягода ябълка ясен явор
пея пия вея грея живея
лято вятър пясък крясък мята
стоя вървя

Яна Явор Ясен Яница Ямбол Янтра
България
Петя Таня Ваня

Буквата "я" означава:
- в началото на думата и след гласен - два звука - й+а (ято, пея)
- след съгласен - мекост на съгласния и един звук - а (лято)

Лято
Лято е. Ягодите в градината са узрели. Ядем ги с апетит. В двора растат ябълка и кайсия. Те узряват по-късно.

Янка обядва.
Явор е ядосан.
Янтра е голяма река.
Ягодите узряват късно.
Янко напълни кутия с пясък.
Явор боядиса банята с бяла боя.
Янкул и Янка пият ябълков сок.

п Азбука