Открийте предметите и животните, чиито имена започват с буквата л.

 

На коя от думите е този звуков модел?

 

п Азбука