Две от цветята са еднакви.

Кои са те?

 

Разпечатайте и оцветете - носорог, ножица, невен.

Има ли други думи с буквата "н"?

 

п Азбука