Думи за четене и диктовка:

поп попа пъп пъпа пор пори пера пери наперен паун пауни рап пари прилеп Пепа Пламен Пена

Пламен е на планина.

Полина има пет бонбона.

п Азбука