Разпечатайте си картинката и оцветете само тези предмети, които се повтарят.

Думи за четене и диктовка:

сол бос нос село сила супа сърна салам сито тесто преспи сом сак смел стадион сълзи свири сипва смее се сова самолет сладолед Стефан Симеон Струма Сирма Симона

 

 

На стадиона

Събота е. На стадиона е пусто. Сотир и Симо тренират. Симо си отиде. Сотир остана сам. Спъна се и падна. Зарони сълзи.
Не е добре да си сам.

 

п Азбука