Думи за четене и диктовка:

шум шуми шума шумоли шумолене мишле шаран шарен шосе шест шести ботуш ботуши шал шиш шише шейна мушмула шепне шушне уши

  Разпечатай шапките и оцвети половинките с един и същ цвят. Мишлето има уши.
Мама уши панталон.

п Азбука