Разпечатайте рисунката и оцветете правилния път на първокласника до училището.

п Азбука