Загадки

Развийте своята наблюдателност!

 

В картинката са скрити 12 човешки лица. Открийте ги.

Освен лисицата, в тази картинка има още животни. Открийте ги.

Кои животни са се скрили тук?

Къде е скрита котката?

14 коня!

От кого се страхува лисицата?

Мечка, кенгуру, жаба, лисица, елен, кон, лъв, бик... са скрити в тази картинка.

9 човека!

7 делфина

7 сърца

Начало