Спящата хубавица

Попълни липсващите думи в текста!

  

Напиши липсващата дума в текста и натисни бутона "Провери", за да видиш резултата си. Ако се затрудниш, използвай бутона "Помощ!".

Живели някога един и една , които всеки ден си думали:
- Ах, защо си нямаме !
Но дете все не им се раждало. Веднъж царицата се къпала в реката и ето че от водата на брега скокнала една и и рекла:
- Няма да мине година и ти ще се сбъдне. Ще родиш щерка.