Проследете пътя на музикантите до град Бремен.
За да научите повече за тях и за всичко интересно, което виждат по пътя си, решете задачите:

1. Колко риби е изяла котката, ако вчера е изяла 5 риби, а днес - 5 пъти повече?(задача от Мартин)

2. Ще разбереш колко метра е дълбок кладенецът, ако пресметнеш този израз:
1.35-10.0=
(Галин)

3. Колко жълти рибки плуват в реката ще разбереш, ако пресметнеш израза:
(50:5 + 10) - 11 =
(Криси)

4. В една колиба има четирима разбойници, а в друга - 2 пъти по-малко.
Колко са всички разбойници?
(Тошко Курумилев)

5. Колко къщи има в град Бремен? Това ще разбереш като пресметнеш израза:
50:10 + 10 - 2.3 =
(Любчо)

6. В понеделник Лили се люляла 10 минути, а във вторник - 5 пъти повече.
Колко минути се е люляла общо двата дни?
(Зузка)

7. Колко череши е набрал чичо Пейо ще разбереш като пресметнеш израза:
100 - 8.8 =
(Дани Серафимов)

8. От един златар разбойниците откраднали 10 кг злато, а от друг - 2 пъти повече.
Колко килограма злато всичко са откраднали?
(Найден)

9. Колко килограма круши е набрало момчето, ако има две кошници и във всяка се събират по 5 кг?(Дани Митев)

10. Реката е дълга 16 км. Пътят е дълъг 3 пъти повече.
С колко километра пътят е по-дълъг от реката?
(Банко)

11. Край масата стоят трима души - Петър, Иван и Румен.
Петър не е ловец. Иван не е със син панталон.
Намерете ги на картинката и познайте кое е името на всеки от тях.
(г-жа Братанова)

12. Колко литра вода носят бабите, ако две от тях носят по 6 литра, а третата - 1 литър?(Тошко Михалев)

13.Колко стаи има в къщата, ако всеки член на семейството си има стая,
а на първия етаж има две общи помещения - трапезария и кухня?
(Семейството е четиричленно.)
(г-жа Атанасова, директор на училището)

За да видите решенията на задачите, задръжте мишката върху текста на задачата.