Невероятни истории със златни рибки

Златна рибка

Вчера на реката,
Чуйте вий, деца,
златна рибка хванах
с мойта въдица.
Пожелах си три неща
и я пуснах във водата,
но стига вече - с таз лъжа
напълних ви главата.
Мартин Стайков

Златна рибка

Един ден отидох на реката за риба. Хвърлих въдицата и хванах една златна рибка.
Тя ми каза, че ще ми изпълни три желания. Аз си пожелах да съм здрава, баба ми да се излекува и да бъда отлична ученичка.
Дано златната рибка сбъдне желанията ми!
Зюмбюл Атчева

Златните рибки

Един ден едно момче се разхождало край реката с мрежа в ръка. Видяло, че една златна рибка си плувала над водата. То веднага хвърлило мрежата и хванало рибката. Тя му казала:
- Моля те, пусни ме, ще ти изпълня три желания!
Момчето си помислило и казало, че иска тя да изведе всички златни рибки на брега. Рибката го направила, а през това време момчето приготвило мрежата за хвърляне, излезли рибките, а момчето това и чакало - хвърлило мрежата и хоп! - хванали се всички рибки. Момчето си ги хапнало сладичко и станало златно.
Найден Хаджиев

Чудна случка

За рождения ден мама и тате ми подариха златна рибка. Веднъж, като се върнах от училище, видях, че котето ми нападаше моята рибка. Втурнах се и я спасих. Тя ми благодари с човешки глас.
Даниел Митев

Истории с любим герой от приказките

Котаракът в чизми

Имало един котарак. Господарят му бил много беден. Котаракът в чизми купил от любимата храна на царя и влязъл при него. Царят го възнаградил богато за храната. Котаракът весел се завърнал при господаря си. Той толкова се зарадвал, че скочил до тавана. Котаракът тръгнал да се разхожда и си рекъл:
- Ще направя господаря си цар.
Тръгнал към гората и там видял замъка на великия магьосник. Влязъл в замъка и казал на магьосника:
- О, велики магьоснико, вярно ли е, че можеш да се превърнеш в каквото поискаш?
Тогава магьосникът се превърнал в лъв.
- А можеш ли да се превърнеш в мишка?
Магьосникът се превърнал в мишка и котаракът го изял. Настанили се с господаря му в неговия замък и заживели щастливо.

Кристиян Динев

Котаракът в чизми

Един ден господарят на Котаракът в чизми го изпратил в един голям замък. по пътя Котаракът попаднал в един лабиринт. за да стигне до замъка, той трябвало да мине през лабиринта. Ходил насам-натам, напред-назад, почти цял ден се луталдокато стигнал май-накрая до едно триглаво, крилато, огнедишащо, люспесто чудовище, което пазело една красива принцеса. Котаракът в чизми пуснал храна в близката река, чудовището се хвърлило във водата, за да вземе храната и се удавило. Така Котаракът в чизми излъгал чудовището. Взел принцесата и се върнал при господаря си.

Найден Хаджиев

Котаракът в чизми

Котаракът в чизми се запътил към един замък, за да намери кралската дъщеря. Изпратил го великият маркиз дьо Караба. Както си вървял към замъка, срещнал двама разбойници, които били облечени в черни дрехи. те насочили остри шпаги към него и казали, че ако не се предаде, щели да го убият. Обаче котаракът бързо и неусетно се промъкнал под краката им , спасил се и продължил пътя си. Както си вървял по пътя, срещнал един гайдар, но не обикновен гайдар, а гайдарят на тъмните сили. Като засвирил, от гайдата се появил един джин, който бил пазител на загадките. Той казал, че ще изпълни две желания на котарака, ако успее да реши две загадки. След дълго мислене и решаване, той най-сетне решил загадките и си пожелал да си отиде при господаря си, заедно с кралската дъщеря. Джинът щракнал с пръсти и желанието на котарака било изпълнено.

Мартин Стайков

Начало