Нашите права са наши отговорности

 

 

Във всяка от картинките е скрито някое от правата на децата.

Посочете ги с мишката, за да ги видите!