Пред нашето училище по време на еко-акция - 19 април 2002г.