decata.info

 
 
  Latest news: Събития
Новини                                                                  
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 Безопасност на движението - І срок - 16.Х.; 20.ХІ.; 4.ХІІ. от 12.20 до 13.00ч. (М. Атанасова)

Индивидуални занимания с логопед - вторник и четвъртък от 12.20 до 13.00ч. (Т. Георгиева)

Консултация с ученици - вторник - от 13.00 до 13.40ч. в стая 201 (Д. Братанова)

Консултация с родители - сряда - от 13.00 до 13.40ч. в стая 201 (Д. Братанова)

Седмична програма - от 09.10.2006г.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. Човекът и природата

2. Математика

3. Литература

4. Музика

5. Физкултура

1. Математика

2. Литература

3. Български език

4. Английски език

5. Човекът и обществото

6. Час на класа

1. Развитие на речта

2. Развитие на речта

3. Английски език

4. Домашен бит и техника

5. Математика

1. ЗИП - български език

2. Математика

3. Литература

4. Изобр. изкуство

5. Изобр. изкуство

6. СИП – инф. технологии

1. ЗИП - математика

2. Английски език

3. Български език

4. Музика

5. Физкултура

 Седмична програма - ІІ учебен срок

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. Човекът и природата

2. Математика

3. Литература

4. Музика

5. Физкултура

1. Математика

2. Литература

3. Български език

4. Английски език

5. Човекът и обществото

6. Час на класа

1. Развитие на речта

2. Развитие на речта

3. Английски език

4. Домашен бит и техника

5. Математика

1. Човекът и природата

2. Математика

3. Литература

4. Физкултура и спорт

5. ЗИП - български език

6. СИП – инф. технологии

1. ЗИП - математика

2. Английски език

3. Български език

4. Физкултура

5. Изобр. изкуство

 
© decata.info, last changed on 14-02-2007