b.gif
 
Начало                                                      
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 


Седмична програма за II учебен срок на учебната 2022/2023 година
                    
Занимания по интереси - Клуб "Изследователи" за втория учебен срок:
- в понеделник - 6.час и
- в четвъртък - 6. час.

Модул Физкултура - Мини баскетбол - в петък - 7. и 8. час през седмица
Консултация с родители - вторник - 7. час
Консултация с ученици - понеделник - 7. час

Учениците трябва да бъдат в училище всеки ден в 7.45ч. 

1.час - 8.00 - 8.40
2.час - 8.50 - 9.30

3.час - 9.40 - 10.20
Голямо междучасие
4.час - 10.40 - 11.20
5.час - 11.30 - 12.10
6.час - 12.20 - 13.00
7.час - 13.10 - 13.50

До 13.30 - обяд и организиран отдих; (за дните със 7.час се уточнява допълнително);
от 13.30 до 15.30 - самоподготовка;
от 15.30 до 17.30 - дейности по интереси.

Автобусите тръгват от училище:

- на обяд - в 14.00 ч.;
- следобяд - в 16.30 ч.

Време за изпращане на учениците - от 17.00 до 17.30ч.

Край на занятията за ЦОУД - 17.30ч.

 Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 04-02-2023