b.gif
 
Начало                                    
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Седмична програма за II учебен срок на учебната 2020/2021 година

                    
Занимания по интереси - Клуб "Многознайко" за втория учебен срок:
- в понеделник - 6.час - II група;
- в петък - 5. час - I
 група

Учениците трябва да бъдат в училище всеки ден в 7.45ч. 

1.час - 8.00 - 8.35
2.час - 8.45 - 9.20

3.час - 9.30 - 10.05
Голямо междучасие
4.час - 10.25 - 11.00
5.час - 11.10 - 11.45
6.час - 11.55 - 12.30


До 13.30 - обяд и организиран отдих;
от 13.30 до 15.30 - самоподготовка;
от 15.30 до 17.30 - дейности по интереси.

Автобусите тръгват от училище:

- на обяд - в 13.15 ч.;
- следобяд - в 16.30 ч.

Време за изпращане на учениците - от 17.00 до 17.30ч.

Край на занятията - 17.30ч.Седмична програма за I учебен срок на учебната 2020/2021 година

                    
Занимания по интереси - Клуб "Многознайко" за първия учебен срок:
- в понеделник - 6.час - I група;
- в сряда - 5. час - I
I група Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 25-01-2021