b.gif
  Latest news: Родителска среща
Начало                        
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Седмична програма на I "а" клас за 2015/2016 учебна година                             

Учениците трябва да бъдат в училище всеки ден в 7.45ч.
Учебните занятия започват в 8.00ч.

1.час - 8.00 - 8.40
2.час - 8.50 - 9.30
3.час - 9.40 - 10.20
Голямо междучасие
4.час - 10.40 - 11.20
5.час - 11.30 - 12.10
Обяд и организиран отдих
7.час - след обедното хранене (от 13.00ч. до 13.40ч.)
Всеки вторник от 12.20 - консултация с родители

От 12.10 до 13.30 - обяд и организиран отдих;
от 13.30 до 15.30 - самоподготовка;
от 15.30 до 17.30 - дейности по интереси.

Автобусите тръгват от училище в 16.30 ч.

Край на занятията - 17.30ч. Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 03-02-2017