b.gif
  Latest news: Родителска среща на 3 а клас
Начало                                          
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

Седмична програма на IV "а" клас
за 2018/2019 учебна година
 - II учебен срок

  
 
Към седмичната програма:
- понеделник - 6.час - консултация с ученици;
- вторник 7.час - консултация с родители.
                     

Учениците трябва да бъдат в училище всеки ден в 7.45ч.
Учебните занятия започват точно в 8.00ч.

1.час - 8.00 - 8.40
2.час - 8.50 - 9.30
3.час - 9.40 - 10.20
Голямо междучасие
4.час - 10.40 - 11.20
5.час - 11.30 - 12.10
6.час - 12.20 - 13.00

От 12.10 до 13.30 - обяд и организиран отдих;
от 13.30 до 15.30 - самоподготовка;
от 15.30 до 17.30 - дейности по интереси.

Автобусите тръгват от училище:

- на обяд - в понеделник и вторник от 14 ч.; в останалите дни в 13.15;
- следобяд - в 16.15 ч.

Край на занятията - 17.30ч. Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 04-02-2019