b.gif
  Latest news: Родителска среща на 3 а клас
Начало                                    
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Седмична програма на III "а" клас
за 2017/2018 учебна година
 - II учебен срок      
Към седмичната програма:
- понеделник - 6.час консултация с ученици;
- вторник 7.час - модул по физкултура (допълнителния час);
- вторник - от 13 ч. - консултация с родители.
                     

Учениците трябва да бъдат в училище всеки ден в 7.45ч.
Учебните занятия започват точно в 8.00ч.

1.час - 8.00 - 8.40
2.час - 8.50 - 9.30
3.час - 9.40 - 10.20
Голямо междучасие
4.час - 10.40 - 11.20
5.час - 11.30 - 12.10
6.час - 12.20 - 13.00

От 12.10 до 13.30 - обяд и организиран отдих;
от 13.30 до 15.30 - самоподготовка;
от 15.30 до 17.30 - дейности по интереси.

Автобусите тръгват от училище в 13.10 и в 16.30 ч.

Край на занятията - 17.30ч. Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 11-02-2018