b.gif
 
     Учене                                    
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  

Червената шапчица
Презентация за усъвършенстване на четивната техника


Образователния минимум по български език и литература:
 

I клас- овладване на четивната техника - 3540 думи в минута;

четливо и вярно писане на текст с обем - 30 40 думи.


Примерни текстове за четене

НЕВИДЯНО – НЕНАУЧЕНО

ПЛЕННИКЪТ

 ПИУК

 

Песничка за буквите

Българската азбука-песничка by tsvete_stif


Четене и писане с Л, л
 

Четене и писане с Н, н
 
Четене и писане с М, м
 Трите пеперудки - презентация от г-жа Поли Рангелова 
 Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 07-05-2020